(بورس انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی فشار قوی و ضعیف)

لالـــه زارجنوبی ، مجتمع تجاری بوشهری ، همکف لاین ۳ ، پلاک۳۸
۳۳۹۴۷۶۰۰- ۳۳۱۱۳۹۳۶

نماینده رسمی کابل پاسارگادبا تاییدیه برق وزارت نیرو